Odzież ochronna. Charakterystyka i właściwości | P.P.H.U Tel-Poż-System ISKRA

Stacja monitoringu +48 61 873 39 38 +48 609 297 899

Odzież ochronna. Charakterystyka i właściwości

Odzież ochronna to szczególny rodzaj ubrań, które zgodnie z przepisami BHP powinny być noszone przez pracowników niektórych zawodów. Dotyczy to osób wykonujących profesje, w których istnieje ryzyko bezpośredniego narażenia na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych lub kontaktu z niebezpiecznymi substancjami.

Czym właściwie jest odzież ochronna?

Odzież ochronna BHP stosowana jest w celu ochrony pracownika przed zagrożeniami, jakie mogą występować podczas wykonywanej pracy, zagrażając utratą zdrowia lub życia. Jest ona niezbędna w przypadku stanowisk pracy, gdzie dochodzi do kontaktu z m.in. maszynami, środkami chemicznymi i biologicznymi, trudnymi warunkami atmosferycznymi, wysoką temperaturą itd. Dobór odpowiedniego rodzaju odzieży oraz jej specyfiki zależy od typu zagrożenia, jakie występują w danym miejscu (np. zagrożenia o charakterze termicznym, mechanicznym, chemicznym, biologicznym, atmosferycznym).

Różne rodzaje odzieży ochronnej

Rodzajów odzieży ochronnej jest wiele, a podziału dokonujemy przede wszystkim na jej przeznaczenie.

Oto przykłady najważniejszych rodzajów odzieży ochronnej:

  • odzież chroniąca przed środkami chemicznymi,
  • odzież chroniąca przed wysokimi lub bardzo niskimi temperaturami,
  • odzież chroniąca przed porażeniem prądem,
  • odzież ochronna ESD chroniąca przed ładunkami elektrostatycznymi (ryzyko związane z oparami substancji wybuchowych i palnych),
  • odzież chroniąca przed promieniowaniem,
  • odzież chroniąca przed zagrożeniami biologicznymi,
  • odzież chroniąca przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi,
  • odzież chroniąca przed mechanicznymi obrażeniami.

Odzież ochronna a odzież robocza – różnice

Terminy “odzież ochronna” i “odzież robocza” bardzo często używane są zamiennie, tymczasem są to dwa różne typy ubrań. Odzież robocza (w tym obuwie) nie ma cech ochronnych. Jej celem jest przede wszystkim ochrona przed zabrudzeniami. Odzież ochronna z kolei wykazuje pewne cechy, dzięki którym zapewnia stosowne zabezpieczenie pracownikowi. Co więcej, powinna być opatrzona stosownym atestem, którego odzież robocza nie musi posiadać.