Systemy wizualizacji zdarzeń pożarowych – Schrack, Ifter

Stacja monitoringu +48 61 873 39 38 +48 609 297 899

Systemy wizualizacji zdarzeń pożarowych

Systemy wizualizacji zdarzeń pożarowychSystemy wizualizacji zdarzeń pożarowych umożliwiają monitorowanie stanu wszystkich systemów bezpieczeństwa pożarowego zainstalowanych w budynku – systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania czy dźwiękowego systemu ostrzegawczego – z jednego miejsca. Dane wizualizowane są w postaci graficznej i tekstowej zarówno na poziomie ogółu, jak i szczegółu, dając błyskawiczny dostęp do pożądanych informacji, tym samym ułatwiając obsługę oraz weryfikację zdarzeń alarmowych.

Systemy wizualizacji zdarzeń pożarowych

Systemy wizualizacji zdarzeń pożarowych    Systemy wizualizacji zdarzeń pożarowych