Stacja monitoringu +48 61 873 39 38 +48 609 297 899

Systemy wizualizacjiSystemy wizualizacji zdarzeń zbierają i analizują sygnały z podsystemów przeciwpożarowych i w przejrzysty sposób graficzny i tekstowy obrazują stan urządzeń bezpieczeństwa pożarowego budynku. Wizualizacja systemów bezpieczeństwa przedstawiona na ogólnych oraz szczegółowych planach w postaci grafik, a także zbiorczych schematach usprawnia obsługę i weryfikację zdarzeń alarmowych przez operatorów i użytkowników systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych zainstalowanych w budynku.

 

Systemy wizualizacji

Systemy wizualizacji    Systemy wizualizacji