Stacja monitoringu +48 61 873 39 38 +48 609 297 899

SSP – Systemy sygnalizacji pożaru

SSP – Systemy sygnalizacji pożaru Systemy sygnalizacji pożaru (SSP) mają za zadanie jak najszybciej wykryć zagrożenie pożarowe, a następnie poinformować o tym fakcie zarządcę budynku, znajdujące się w nim osoby oraz Państwową Straż Pożarną. Pozwala to na podjęcie akcji ratunkowej, w tym rozpoczęcie ewakuacji obiektu, na bardzo wczesnym etapie pożaru.

Systemy sygnalizacji pożaru są projektowane i instalowane w zgodzie z unikalną charakterystyką każdego obiektu. Zakres i obszar ich działania może być silnie zróżnicowany.

SSP – Systemy sygnalizacji pożaru

SSP – Systemy sygnalizacji pożaru SSP – Systemy sygnalizacji pożaru SSP – Systemy sygnalizacji pożaru SSP – Systemy sygnalizacji pożaru SSP – Systemy sygnalizacji pożaru SSP – Systemy sygnalizacji pożaru SSP – Systemy sygnalizacji pożaru