Stacja monitoringu +48 61 873 39 38 +48 609 297 899

SSP – Systemy sygnalizacji pożaru

SSP – Systemy sygnalizacji pożaru

Systemy sygnalizacji pożaru (SSP) mają za zadanie jak najszybciej wykryć zagrożenie pożarowe, a następnie poinformować o nim zarządcę budynku, znajdujące się wewnątrz osoby oraz Państwową Straż Pożarną. Pozwala to na podjęcie akcji ratunkowej, w tym rozpoczęcie ewakuacji obiektu na bardzo wczesnym etapie pożaru.

Systemy sygnalizacji pożaru są projektowane i instalowane w zgodzie z unikalną charakterystyką każdego obiektu. Zakres i obszar ich działania może być silnie zróżnicowany.

Elementy SSP – Systemu sygnalizacji pożaru

Elementy SSP – Systemu sygnalizacji pożaru

System sygnalizacji pożaru (SSP) jest niezwykle złożony. To zaawansowana technologia pozwalająca na wykrycie ognia lub dymu oraz uruchomienie układu ostrzegawczego. Co konkretnie wchodzi w jego skład? Są to następujące elementy:

  • centrala – jest to serce całego systemu. To właśnie ona odpowiada za zbieranie i sczytywanie danych z urządzeń detekcyjnych. Rolą centrali jest również powiadomienie Państwowej Straży Pożarnej o wystąpieniu pożaru;
  • sygnalizatory – jeśli centrala jest sercem układu to sygnalizatory możemy określić jako mózg całego systemu sygnalizacji pożaru. Ich zadaniem jest bowiem uruchomienie alarmu dźwiękowego, świetlnego lub oby jednocześnie, informującego o konieczności ewakuacji;
  • moduły monitorujące i sterujące – jak wskazuje nazwa, są to komponenty odpowiedzialne za wykrywanie wystąpienia pożaru i przesłanie go do centrali. Oprócz tego moduły sterują również konkretnymi urządzeniami, takimi jak na przykład bramy ppoż;
  • manualne ostrzegacze pożarowe – w skład niektórych systemów sygnalizacji pożaru wchodzą również manualne ostrzegacze pożarowe, które są niczym innym jak przyciskami, pozwalającymi na uruchomienie alarmu w przypadku zauważenia ognia lub dymu.

Projektowanie, wdrażanie i serwis systemów sygnalizacji pożaru (SSP)

Specjalizujemy się w projektowaniu, wdrażaniu i serwisie systemów sygnalizacji pożaru (SSP) w różnego typu obiektach użyteczności publicznej. Oferujemy wyłącznie certyfikowane urządzenia, które dopuszczone są do stosowania w celu zapewnienia ochrony PPOŻ. Dzięki SSP możliwe jest wykrycie zagrożenia pożarowego we wczesnej fazie oraz umożliwienie właściwym służbom i jednostkom szybkiej reakcji na ogień. Aby system działał bez zarzutu, należy zapewnić mu systematyczne przeglądy. Wykonujemy okresowe sprawdzenia oraz bieżące prace serwisowe w obrębie systemów sygnalizacji pożaru. Zapraszamy do nawiązania z nami współpracy!

Systemy całodobowego monitoringu pożarowego (SSP)

Nowoczesne sposoby zapobiegania rozprzestrzenianiu się ognia bazują na systemach całodobowego monitoringu pożarowego (SSP), który jest podstawą skutecznej organizacji akcji ratowniczej. W skład systemów alarmowej sygnalizacji pożarowej wchodzą m.in. elementy sterujące, które odpowiedzialne są za uruchamianie klap oddymiających, urządzeń gaśniczych, otwieranie i zamykanie przejść i przejazdów. Atestowane urządzenia, z których zbudowane są systemy wykrywania zagrożeń pożarowych, mają za zadanie usprawnić przebieg akcji ratowniczej i ograniczyć straty osobowe i rzeczowe.

SSP – Systemy sygnalizacji pożaru

SSP – Systemy sygnalizacji pożaru SSP – Systemy sygnalizacji pożaru SSP – Systemy sygnalizacji pożaru SSP – Systemy sygnalizacji pożaru SSP – Systemy sygnalizacji pożaru SSP – Systemy sygnalizacji pożaru SSP – Systemy sygnalizacji pożaru