Stacja monitoringu +48 61 873 39 38 +48 609 297 899

Systemy sygnalizacji pożaruWykrycie pożaru na długo przed pojawieniem się płomieni ma decydujące znaczenie dla uniknięcia strat materialnych i zniszczeń, a przede wszystkim dla zapewnienia bezpiecznej ewakuacji ludzi. Zainstalowanie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru umożliwia  szybkie i precyzyjne zlokalizowanie pożaru, wskazanie miejsca jego powstania oraz powiadomienie o niebezpieczeństwie przez system monitoringu najbliższego otoczenia i Straży Pożarnej.

Systemy sygnalizacji pożaru

Systemy sygnalizacji pożaruSystemy sygnalizacji pożaruSystemy sygnalizacji pożaruSystemy sygnalizacji pożaruSystemy sygnalizacji pożaruSystemy sygnalizacji pożaruSystemy sygnalizacji pożaru