Stacja monitoringu +48 61 873 39 38 +48 609 297 899

Budynki w których zanik napięcia w elektroenergetycznej linii zasilającej może spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi należy wyposażyć w samoczynnie załączające się awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.