Stacja monitoringu +48 61 873 39 38 +48 609 297 899

Usługi

Zapoznaj się naszymi usługami!

Zabezpieczenia przeciwpożarowe i nie tylko.

Naszą specjalizacją są czynne i bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe. Zajmujemy się projektowaniem, wykonawstwem, uruchamianiem oraz konserwacją systemów bezpieczeństwa w budynkach i pomieszczeniach.

Wykonujemy przegląd i naprawę podręcznego sprzętu gaśniczego oraz sieci hydrantów przeciwpożarowych.

Usługi

Bierne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Montaż drzwi i przegród ppoż.

Montaż drzwi i przegród ppoż.

Więcej niż drzwi przeciwpożarowe Specjalizujemy się w produkcji i montażu oddzieleń przeciwpożarowych w klasie EI 30, EI 60, EI 120 oraz bezklasowych w oparciu o systemy aluminiowe firm Aluprof  i Ponzio oraz stalowe Konigstahll. Wszystkie proponowane przez nas rozwiązania posiadają świadectwa dopuszczenia do stosowania na polskim rynku. […]

Czytaj więcej
Klapy ppoż. odcinające i rewizyjne

Klapy ppoż. odcinające i rewizyjne

Klapy przeciwpożarowe odcinające przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacji ogólnej jako przegrody odcinające, oddzielające strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku. Funkcja klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury i dymu. Klapy przeciwpożarowe do wentylacji pożarowej przeznaczone są do […]

Czytaj więcej
Klapy oddymiające

Klapy oddymiające

W naszej ofercie posiadamy systemy klap oddymiających czołowych producentów krajowych i zagranicznych. Oferujemy różnorodne systemy klap oddymiających kopułkowych i pasm świetlnych z funkcją oddymiania i codziennej wentylacji.  Skuteczna wentylacja oddymiająca zapewnia dostateczną widoczność na drodze ucieczki i gwarantuje przeprowadzenie sprawnej ewakuacji z miejsca zagrożenia.

Czytaj więcej
Zabezpieczenie ogniochronne

Zabezpieczenie ogniochronne

Zabezpieczenia konstrukcji stalowych na bazie farb pęczniejących, które pod wpływem wysokich temperatur ulegają spienieniu tworząc trwałą izolację termiczną, obniżają wzrost temperatury podłoża stalowego podnosząc odporność ogniową elementów stalowych.

Czytaj więcej
Przepusty instalacyjne

Przepusty instalacyjne

Uniwersalny system przegród płyt z włókien mineralnych oraz powłoki spieniającej się pod wpływem temperatury, dla kabli i przewodów jak również dla rur palnych i niepalnych […]

Czytaj więcej

Czynne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Systemy detekcji gazów

Systemy detekcji gazów

Systemy detekcji i monitoringu gazów niebezpiecznych służą do ciągłej ochrony pomieszczeń zagrożonych emisją gazów niebezpiecznych. Do najpopularniejszych systemów należą detektory tlenku węgla CO i propanu-butanu LPG oraz detektory gazów palnych i toksycznych  oraz cieczy wybuchowych.

Czytaj więcej
Systemy wizualizacji

Systemy wizualizacji

Systemy wizualizacji zdarzeń zbierają i analizują sygnały z podsystemów przeciwpożarowych i w przejrzysty sposób graficzny i tekstowy obrazują stan urządzeń bezpieczeństwa pożarowego budynku. Wizualizacja systemów bezpieczeństwa przedstawiona na ogólnych oraz szczegółowych planach w postaci grafik, a także zbiorczych schematach usprawnia obsługę i weryfikację zdarzeń alarmowych […]

Czytaj więcej
Oświetlenie ewakuacyjne

Oświetlenie ewakuacyjne

Budynki w których zanik napięcia w elektroenergetycznej linii zasilającej może spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi należy wyposażyć w samoczynnie załączające się awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.

Czytaj więcej
Systemy oddymiania i wentylacji pożarowej

Systemy oddymiania i wentylacji pożarowej

Stosowanie systemów odprowadzających dym i ciepło stało się szeroko rozpowszechnionym rozwiązaniem pomagającym w ewakuacji ludzi z budynków, które zmniejsza szkody spowodowane szkodliwym działaniem ognia i dymu.

Czytaj więcej
Dźwiękowe systemy ostrzegawcze

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze służą do przekazywania komunikatów alarmowych i ewakuacyjnych w sposób automatyczny po otrzymaniu sygnału  z centrali sygnalizacji pożaru lub poprzez przekazywanie komunikatów „na żywo” za pośrednictwem mikrofonu przez osobę zajmująca się akcją ewakuacji obiektu. System DSO zapewnia szybkie przekazanie informacji o rodzaju, miejscu […]

Czytaj więcej
Monitoring do PSP

Monitoring do PSP

Systemy monitoringu pożarowego służą do automatycznego powiadamiania Państwowej Straży Pożarnej o zagrożeniach pożarowych wykrywanych przez systemy sygnalizacji pożarowej zainstalowane w budynkach i obiektach budowlanych. Funkcje systemu monitoringu pożarowego: – automatyczne powiadomienie PSP o zagrożeniu pożarowym w monitorowanym obiekcie, – powiadamianie operatora o niesprawności obiektowego systemu […]

Czytaj więcej
Systemy wczesnej detekcji dymu

Systemy wczesnej detekcji dymu

Czujki zasysające działają na zasadzie ciągłego próbkowania powietrza zasysanego za pośrednictwem sieci rurek pomiarowych zawierających małe otwory próbkujące. Zasysane z danego obszaru cząstki powietrza podlegają obróbce przez urządzenie detekcyjne, którego zadaniem jest  wykrywanie cząstek będących produktami spalania i po przekroczeniu progu alarmowego przekazują informacje o […]

Czytaj więcej
Systemy sygnalizacji pożaru

Systemy sygnalizacji pożaru

Wykrycie pożaru na długo przed pojawieniem się płomieni ma decydujące znaczenie dla uniknięcia strat materialnych i zniszczeń, a przede wszystkim dla zapewnienia bezpiecznej ewakuacji ludzi. Zainstalowanie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru umożliwia  szybkie i precyzyjne zlokalizowanie pożaru, wskazanie miejsca jego powstania oraz powiadomienie o niebezpieczeństwie […]

Czytaj więcej

Opracowania i usługi przeciwpożarowe

Opracowania CFD

Opracowania CFD

Przeprowadzamy komputerowe analizy CFD (Computer Fluid Dynamics), które umożliwiają obiektywną analizę scenariuszy pożarowych, rozprzestrzeniania się dymu i toksycznych substancji, rozkładu temperatury konstrukcji ogarniętych pożarem […]

Czytaj więcej
Ekspertyzy techniczne

Ekspertyzy techniczne

Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest opracowaniem określających propozycje niezbędnych rozwiązań technicznych, których realizacja zapewnia właściwy poziom bezpieczeństwa pożarowego budynku i osób w nim przebywających.

Czytaj więcej
Plany ewakuacyjne

Plany ewakuacyjne

Plany ewakuacyjne służą osobom przebywającym w budynku, aby podczas pożaru lub w sytuacji zagrożenia mogły bezpiecznie i szybko opuścić zagrożony budynek. Umożliwiają szybką orientację w budynku i określają kierunki ewakuacji. Ponadto plany te zawierają informacje o rozmieszczeniu urządzeń przeciwpożarowych w budynku tj. podręcznego sprzętu gaśniczego […]

Czytaj więcej
Scenariusz Pożarowy

Scenariusz Pożarowy

Wykonujemy Scenariusze Pożarowe działania systemów technicznych na wypadek pożaru wraz ze szczegółową matrycą sterowań.

Czytaj więcej
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest specjalnym opracowywanym indywidualnie na potrzeby konkretnego obiektu dokumentem, który określa obowiązujące w nim zasady ochrony przeciwpożarowej. Instrukcja ma na celu ustalenie wymagań przeciwpożarowych w zakresie organizacyjnym, technicznym i porządkowym, jakie należy uwzględnić w czasie eksploatacji obiektu z uwagi na bezpieczeństwo jego […]

Czytaj więcej

Projektowanie

Projektowanie

Projektowanie

Oferujemy profesjonalną i kompleksową obsługę w zakresie projektowania systemów ochrony przeciwpożarowej oraz wykonawstwa projektów budowlanych, technicznych i wykonawczych […]

Czytaj więcej

Serwis

Serwis systemów ppoż.

Serwis systemów ppoż.

Działanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku nie kończy się na wykonaniu testów funkcjonalnych i odbiorze przez Straż Pożarną. Prawidłowe działanie urządzeń zapewnia stały serwis i konserwacja. Oferujemy kompletny zakres usług serwisowych i konserwacyjnych urządzeń bezpieczeństwa pożarowego budynków. Wykwalifikowani serwisanci są dostępni 24 godziny na dobę przez […]

Czytaj więcej

Systemy bezpieczeństwa

Systemy kontroli dostępu

Systemy kontroli dostępu

Posiadamy wiedzę, doświadczenie i umiejętności w doborze oraz montażu komputerowych systemów kontroli dostępu poświadczone autoryzacjami następujących producentów systemów: Satel, Roger, Bosch, UTC, Skalmex.

Czytaj więcej
Monitoring CCTV

Systemy dozoru telewizyjnego CCTV

Posiadamy wiedzę, doświadczenie i umiejętności w doborze oraz montażu systemów dozoru telewizyjnego CCTV poświadczone autoryzacjami następujących producentów systemów: Bosch, Geutebruck, UTC, HikVision, Dahua.  

Czytaj więcej
Systemy alarmowe SSWiN

Systemy alarmowe SSWiN

Posiadamy wiedzę, doświadczenie i umiejętności w doborze oraz montażu systemów alarmowych poświadczone autoryzacjami następujących producentów systemów: Satel, Galaxy, UTC, Genesis, Bosch.

Czytaj więcej

Systemy gaśnicze

Instalacje hydrantowe

Instalacje hydrantowe

Wykonujemy montaż, modernizację, przeglądy oraz badanie wydajności sieci hydrantowych. Przeprowadzamy badania ciśnieniowe węży hydrantowych. Posiadamy specjalistyczne urządzenia pomiarowe, które gwarantują dokładność pomiarów.

Czytaj więcej
Instalacje mgłowe

Instalacje mgłowe

Gaszenie mgłą jest wykorzystywane w przypadkach, gdy nie można zastosować tradycyjnych systemów wodnych ze względu na zalanie i potencjale zniszczenie chronionego mienia. Wysokociśnieniowe systemy mgły wodnej wykorzystują o 90% mniej wody do wytworzenia drobnokropelkowej mgły, która jest najskuteczniejszą gaśniczo postacią wody. Skuteczność gaśnicza mgły wodnej […]

Czytaj więcej
Gazowe systemy gaszenia

Gazowe systemy gaszenia

Największą zaletą SUG Gazowych jest bez wątpienia czystość gaszenia CO, poza brakiem  szkód wtórnych po wyładowaniu środka gaśniczego, znacznie skraca czas potrzebny na wznowienie eksploatacji chronionych urządzeń.

Stosowane przez nas środki gaśnicze nie przewodzą prądu elektrycznego, nie wpływają negatywnie na chronione urządzenia elektryczne i elektroniczne […]

Czytaj więcej
Instalacje tryskaczowe i zraszaczowe

Instalacje tryskaczowe i zraszaczowe

Instalacje wodne, tryskaczowe i zraszaczowe należą do najczęściej stosowanych stałych urządzeń gaśniczych.

Systemy tryskaczowe są powszechnie stosowane w obiektach przemysłowych, magazynowych oraz centrach handlowych.

W obiektach, gdzie zachodzi ryzyko bardzo szybkiego rozprzestrzeniania się pożaru, przewagę zyskują instalacje zraszaczowe, których intensywność działania jest większa […]

Czytaj więcej