Stacja monitoringu +48 61 873 39 38 +48 609 297 899

Usługi przeciwpożarowe

—  Zapoznaj się naszymi usługami!

Firma Tel-Poż-System Iskra proponuje swoim Klientom szeroką ofertę usług przeciwpożarowych. Jesteśmy specjalistami zarówno w zakresie czynnych, jak i biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Decydując się na skorzystanie z naszych usług, otrzymują Państwo pomoc w spełnieniu wszelkich wymagań i przepisów związanych z ochroną przeciwpożarową, fachowe doradztwo w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz terminową realizację zleceń. Nasza oferta skierowana jest do Klientów ze wszystkich branż.

Usługi przeciwpożarowe

Montaż drzwi i przegród ppoż.

Firma Tel-Poż-System Iskra proponuje swoim Klientom usługi montażu drzwi i przegród przeciwpożarowych wyprodukowanych z wykorzystaniem systemów aluminiowych firm Aluprof  i Ponzio oraz systemów stalowych marki Konigstahl. Oddzielenia przeciwpożarowe mogą zostać wykonane w klasie odporności ogniowej EI15, EI30, EI60, EI120 oraz bezklasowo. Wszystkie oferowane rozwiązania są dopuszczone do stosowania na polskim rynku.

Dzięki zespołowi pracowników o wszechstronnej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie i kompleksowo, poczynając od konsultacji, przez produkcję, aż do zakończenia montażu. Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług ppoż.

Bierne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Montaż drzwi i przegród ppoż.

Montaż drzwi i przegród ppoż.

Firma Tel-Poż-System Iskra proponuje swoim Klientom usługi montażu drzwi i przegród przeciwpożarowych wyprodukowanych z wykorzystaniem systemów aluminiowych firm Aluprof  i Ponzio oraz systemów stalowych marki Konigstahl. Oddzielenia przeciwpożarowe mogą zostać wykonane w klasie odporności ogniowej EI15, EI30, EI60, EI120 oraz bezklasowo. Wszystkie oferowane rozwiązania są […]

Czytaj więcej
Klapy ppoż. odcinające i rewizyjne

Klapy ppoż. odcinające i rewizyjne

Klapy przeciwpożarowe odcinające przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacji ogólnej jako przegrody odcinające, oddzielające strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku. Funkcja klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury i dymu. Klapy przeciwpożarowe do wentylacji pożarowej przeznaczone są do […]

Czytaj więcej
Klapy oddymiające

Klapy oddymiające

Klapy oddymiające, znane też pod nazwą klapy dymowe, umożliwiają odprowadzenie dymu i ciepła. Ich użycie zwiększa szansę przeżycia podczas pożaru, ponieważ w ten sposób można uniknąć zaczadzenia. Wysoka temperatura stanowi zagrożenie nie tylko dla ludzi, lecz także dla konstrukcji budynku. Tym samym klapy oddymiające pomagają […]

Czytaj więcej
Zabezpieczenia ognioochronne

Zabezpieczenia ognioochronne

Zabezpieczenia konstrukcji stalowych na bazie farb pęczniejących, które pod wpływem wysokich temperatur ulegają spienieniu tworząc trwałą izolację termiczną, obniżają wzrost temperatury podłoża stalowego podnosząc odporność ogniową elementów stalowych.

Czytaj więcej
Przepusty instalacyjne

Przepusty przeciwpożarowe

Uniwersalny system przegród płyt z włókien mineralnych oraz powłoki spieniającej się pod wpływem temperatury, dla kabli i przewodów jak również dla rur palnych i niepalnych […]

Czytaj więcej

Czynne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Systemy detekcji gazów

Systemy detekcji gazów

Systemy detekcji gazów stosowane są do stałej kontroli obecności gazów niebezpiecznych w powietrzu w pomieszczeniach zagrożonych ich emisją. W naszej ofercie znajdą Państwo wszystkie najpopularniejsze systemy detekcji gazów, przeznaczone m.in. do wykrywania tlenku węgla (CO), tlenków azotu (NOx) oraz oparów propanu-butanu (LPG).

Czytaj więcej
Systemy wizualizacji zdarzeń pożarowych

Systemy wizualizacji zdarzeń pożarowych

Systemy wizualizacji zdarzeń pożarowych umożliwiają monitorowanie stanu wszystkich systemów bezpieczeństwa pożarowego zainstalowanych w budynku – systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania czy dźwiękowego systemu ostrzegawczego – z jednego miejsca. Dane wizualizowane są w postaci graficznej i tekstowej zarówno na poziomie ogółu, jak i szczegółu, dając błyskawiczny […]

Czytaj więcej
Oświetlenie ewakuacyjne

Oświetlenie ewakuacyjne

Oświetlenie ewakuacyjne jest rodzajem oświetlenia, które działa niezależnie od źródła zasilania. Oświetlenie ewakuacyjne stosowane jest w obiektach, w których w przypadku zaniku napięcia w elektroenergetycznej sieci zasilającej może dojść do zagrożenia zdrowia lub życia ludzi.

Czytaj więcej
Systemy oddymiania

Systemy oddymiania

Systemy oddymiania zapewniają szybkie i skuteczne odprowadzenie dymów i gorących gazów pożarowych z obiektu. Jest to niezwykle ważne szczególnie w przypadku dróg ewakuacyjnych, ponieważ przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej staje się znacznie prostsze. Systemy oddymiania uruchamiają się w chwili wybuchu pożaru. Następuje wtedy automatyczne otwarcie klap oddymiających […]

Czytaj więcej
Dźwiękowe systemy ostrzegawcze

DSO – Dźwiękowe systemy ostrzegawcze

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO) są jednym z elementów zwiększających bezpieczeństwo w nowoczesnych obiektach. Za pośrednictwem DSO możliwe jest przekazywanie zautomatyzowanych sygnałów ostrzegawczych przesyłanych z systemów wykrywania pożaru oraz informowanie o zagrożeniu w sposób manualny, przy użyciu stacji mikrofonowej. Wykorzystanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych decyduje w znaczącym stopniu […]

Czytaj więcej
Monitoring do Państwowej Straży Pożarnej

Monitoring do Państwowej Straży Pożarnej

Celem systemów monitoringu pożarowego jest maksymalne skrócenie czasu potrzebnego do zawiadomienia Państwowej Straży Pożarnej o wystąpieniu pożaru. W przypadku wykrycia zagrożenia przez systemy sygnalizacji pożaru następuje automatyczne wysłanie zgłoszenia do odpowiedniej centrali Państwowej Straży Pożarnej, która może błyskawicznie zorganizować akcję ratunkową. Funkcje systemu monitoringu pożarowego: […]

Czytaj więcej
Systemy wczesnej detekcji dymu

Systemy wczesnej detekcji dymu

Systemy wczesnej detekcji dymu to systemy zasysające, które wyróżniają się bardzo wysoką czułością. Działają one na zasadzie zasysania powietrza z monitorowanego obszaru oraz jego ciągłego próbkowania, umożliwiając wykrycie pożaru na bardzo wczesnym etapie, jeszcze przed pojawieniem się dymu. W przypadku przekroczenia progu alarmowego systemy wczesnej […]

Czytaj więcej
Systemy sygnalizacji pożaru

SSP – Systemy sygnalizacji pożaru

Systemy sygnalizacji pożaru (SSP) mają za zadanie jak najszybciej wykryć zagrożenie pożarowe, a następnie poinformować o nim zarządcę budynku, znajdujące się wewnątrz osoby oraz Państwową Straż Pożarną. Pozwala to na podjęcie akcji ratunkowej, w tym rozpoczęcie ewakuacji obiektu na bardzo wczesnym etapie pożaru. Systemy sygnalizacji […]

Czytaj więcej

Opracowania i usługi przeciwpożarowe

Opracowania CFD

Opracowania CFD

Przeprowadzamy komputerowe analizy CFD (Computer Fluid Dynamics), które umożliwiają obiektywną analizę scenariuszy pożarowych, rozprzestrzeniania się dymu i toksycznych substancji, rozkładu temperatury konstrukcji ogarniętych pożarem […]

Czytaj więcej
Ekspertyzy techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyzy techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest opracowaniem określających propozycje niezbędnych rozwiązań technicznych, których realizacja zapewnia właściwy poziom bezpieczeństwa pożarowego budynku i osób w nim przebywających.

Czytaj więcej
Opracowanie planów ewakuacji

Opracowanie planów ewakuacji

Szeroka oferta naszej firmy obejmuje opracowywanie planów ewakuacji dla budynków różnego przeznaczenia. Tego rodzaju dokumenty są załącznikiem do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Ich celem jest możliwość szybkiej orientacji w budynku. Zaznaczone są na nich drogi i kierunki ewakuacji do najbliższych wyjść ewakuacyjnych, lokalizacja charakterystycznych pomieszczeń budynku […]

Czytaj więcej
Scenariusz Pożarowy

Scenariusz Pożarowy

Firma Tel-Poż-System Iskra zajmuje się sporządzaniem scenariuszy pożarowych. Scenariusz pożarowy to dokument opracowywany na etapie projektowania obiektu budowlanego. Zawiera wszelkie dane i zalecenia kluczowe do zapewnienia obiektowi bezpieczeństwa pożarowego. Scenariusz pożarowy opracowywany jest specjalnie na potrzeby konkretnego obiektu. Cena jego wykonania ustalana jest indywidualnie.

Czytaj więcej
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

W zakres usług ppoż firmy Tel-Poż-System Iskra wchodzi sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zawiera wszelkie niezbędne informacje z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, takie jak określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe, sposób postępowania na wypadek pożaru oraz innego zagrożenia czy warunki i organizacja ewakuacji ludzi. […]

Czytaj więcej

Projektowanie

Projektowanie instalacji ppoż

Projektowanie instalacji ppoż

Oferujemy profesjonalną i kompleksową obsługę w zakresie projektowania systemów ochrony przeciwpożarowej oraz wykonawstwa projektów budowlanych, technicznych i wykonawczych […]

Czytaj więcej

Serwis

Konserwacja systemów ppoż

Konserwacja systemów ppoż

Aby zapewnić właściwe funkcjonowanie systemów przeciwpożarowych, należy zadbać o ich regularne przeglądy, testy oraz konserwacje. Obowiązek ich wykonywania wynika z przepisów prawnych. Właściciele i zarządcy budynków powinni przynajmniej raz w roku wykonać konserwację systemów ppoż. Firma Tel-Poż-System Iskra proponuje swoim Klientom kompleksową opiekę serwisową urządzeń […]

Czytaj więcej

Systemy bezpieczeństwa

Systemy kontroli dostępu

Systemy kontroli dostępu

Posiadamy wiedzę, doświadczenie i umiejętności w doborze oraz montażu komputerowych systemów kontroli dostępu poświadczone autoryzacjami następujących producentów systemów: Satel, Roger, Bosch, UTC, Skalmex.

Czytaj więcej
Monitoring CCTV

Systemy dozoru telewizyjnego CCTV

Posiadamy wiedzę, doświadczenie i umiejętności w doborze oraz montażu systemów dozoru telewizyjnego CCTV poświadczone autoryzacjami następujących producentów systemów: Bosch, Geutebruck, UTC, HikVision, Dahua.  

Czytaj więcej
Systemy alarmowe SSWiN

Systemy alarmowe SSWiN

Posiadamy wiedzę, doświadczenie i umiejętności w doborze oraz montażu systemów alarmowych poświadczone autoryzacjami następujących producentów systemów: Satel, Galaxy, UTC, Genesis, Bosch.

Czytaj więcej

Systemy gaśnicze

Instalacje hydrantowe

Instalacje hydrantowe

Wykonujemy montaż, modernizację, przeglądy oraz badanie wydajności sieci hydrantowych. Przeprowadzamy badania ciśnieniowe węży hydrantowych. Posiadamy specjalistyczne urządzenia pomiarowe, które gwarantują dokładność pomiarów.

Czytaj więcej
Instalacje mgłowe

Instalacje mgłowe

Instalacje mgłowe stosowane są w tych obiektach, w których z uwagi na wysoką wartość chronionego mienia niemożliwe jest wykorzystanie tradycyjnych systemów wodnych, takich jak systemy tryskaczowe czy zraszaczowe. Instalacje mgłowe zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru oraz umożliwiają szybkie schłodzenie sprzętu, a tym samym uniknięcie przestojów. Rozpylanie […]

Czytaj więcej
Gazowe systemy gaszenia

Gazowe systemy gaszenia

Największą zaletą SUG Gazowych jest bez wątpienia czystość gaszenia CO, poza brakiem  szkód wtórnych po wyładowaniu środka gaśniczego, znacznie skraca czas potrzebny na wznowienie eksploatacji chronionych urządzeń.

Stosowane przez nas środki gaśnicze nie przewodzą prądu elektrycznego, nie wpływają negatywnie na chronione urządzenia elektryczne i elektroniczne […]

Czytaj więcej
Systemy tryskaczowe i zraszaczowe

Systemy tryskaczowe i zraszaczowe

Instalacje wodne, tryskaczowe i zraszaczowe należą do najczęściej stosowanych stałych urządzeń gaśniczych.

Systemy tryskaczowe są powszechnie stosowane w obiektach przemysłowych, magazynowych oraz centrach handlowych.

W obiektach, gdzie zachodzi ryzyko bardzo szybkiego rozprzestrzeniania się pożaru, przewagę zyskują instalacje zraszaczowe, których intensywność działania jest większa […]

Czytaj więcej