Stacja monitoringu +48 61 873 39 38 +48 609 297 899

Monitoring do Państwowej Straży Pożarnej

Monitoring do Państwowej Straży PożarnejCelem systemów monitoringu pożarowego jest maksymalne skrócenie czasu potrzebnego do zawiadomienia Państwowej Straży Pożarnej o wystąpieniu pożaru. W przypadku wykrycia zagrożenia przez systemy sygnalizacji pożaru następuje automatyczne wysłanie zgłoszenia do odpowiedniej centrali Państwowej Straży Pożarnej, która może błyskawicznie zorganizować akcję ratunkową.

Funkcje systemu monitoringu pożarowego:

  • automatyczne powiadomienie PSP o zagrożeniu pożarowym w monitorowanym obiekcie,
  • powiadamianie operatora o niesprawności obiektowego systemu sygnalizacji pożaru i innych współpracujących urządzeń przeciwpożarowych,
  • samokontrola, czyli ciągłe nadzorowanie sprawności urządzenia i łączy transmisyjnych.