Przepusty PPOŻ – montaż przepustów instalacyjnych

Stacja monitoringu +48 61 873 39 38 +48 609 297 899

Przepusty przeciwpożarowe

Systemy przegród przeciwpożarowych

Przepusty przeciwpożarowe są świetnym zabezpieczeniem dla kabli, przewodów oraz rur palnych i niepalnych w ścianach i stropach, a także kominów wentylacyjnych i innych elementów systemów przeciwpożarowych. W ofercie usług przeciwpożarowych firmy Tel-Poż-System Iskra znajdują się uniwersalne systemy przegród przeciwpożarowych składające się z płyt z włókien mineralnych, a także powłoki spieniającej się pod wpływem temperatury.

Przepusty przeciwpożarowe

Kołnierze ogniochronne

Z wykorzystaniem kołnierzy ognioochronnych możliwe jest odpowiednie zabezpieczenie rur palnych, stalowych oraz miedzianych izolowanych otuliną z pianki syntetycznej. Kołnierze wykonane są z zewnętrznej osłony z blachy stalowej oraz materiałów termoplastycznych umieszczonych wewnątrz, dzięki czemu w czasie pożaru stanowią znakomite uszczelnienie, zapobiegające rozwojowi pożaru.

Przepusty przeciwpożaroweTrasy kablowe

Trasy kablowe znajdują zastosowanie w ognioochronnym zabezpieczaniu przejść instalacyjnych, wszelkiego rodzaju tras kablowych i szynoprzewodów oraz złącz liniowych. Wykonane są z wełny mineralnej oraz mas i farb ognioodpornych.

Przepusty przeciwpożarowe

Dylatacje ogniochronne

Szczeliny dylatacyjne stosowane są w większości konstrukcji budowlanych. Ich zadaniem jest przejmowanie naprężeń wynikających z różnych czynników, takich jak wstrząsy, nierównomierne osiadanie gruntu czy wysoka temperatura. W celu uszczelnienia ognioochronnego szczelin dylatacyjnych wykorzystujemy płyty z włókien mineralnych oraz materiałów termoplastycznych, które w przypadku zaistnienia wysokiej temperatury wywołanej pożarem zapewnią skuteczne uszczelnienie, zapobiegając rozwojowi pożaru.

Blokady ogniotrwałe w postaci przepustów PPOŻ

Blokady ogniotrwałe w postaci przepustów PPOŻ lokalizowane są w strategicznych obszarach obiektów, np. w miejscach przebiegu okablowania, rurociągów, kanałów wentylacyjnych, przewodów klimatyzacji. Ognioodporne przepusty wykorzystywane są do obudowywania elementów instalacji, które trzeba oddzielić od strefy zajętej ogniem.

Przepusty PPOŻ w formie ramek stalowych

Przepusty PPOŻ w formie ramek stalowych należą do biernych środków ochrony przeciwpożarowej. Aluminiowe przepusty wypełnione są specjalnym wkładem uszczelniającym. Dostarczamy produkty o parametrach, tj. konstrukcji, rozmiarze oraz odporności ogniowej, dostosowanych do potrzeb zamawiającego. Oferujemy przepusty ogniochronne, których elementy wykonane są z samogasnącego materiału. Można u nas zamówić różnego typu przepusty PPOŻ, które chronią elementy palne instalacji przed kontaktem z ogniem.

Montaż przepustów PPOŻ

Zabezpieczenie przejść instalacyjnych przed kontaktem z ogniem jest jednym z wielu działań podejmowanych w ramach ochrony PPOŻ. Ingerencja w konstrukcję budynku w celu zainstalowania przepustów przeciwpożarowych wymaga wiedzy i umiejętności. Mamy duże doświadczenie w instalowaniu zabezpieczeń ogniochronnych, w tym również w montażu przepustów PPOŻ, które są ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej w obiektach budowlanych. Dostarczamy przepusty idealnie dopasowane do rodzaju zabezpieczanych instalacji. Oferowane przez nas aluminiowe przepusty PPOŻ mają postać obejm i profili montażowych. Wykonujemy również przepusty przy użyciu mas, kitów oraz pianek. Dostosowujemy rodzaj przepustu do typu i właściwości konkretnego przejścia.