Stacja monitoringu +48 61 873 39 38 +48 609 297 899

Systemy przegród przeciwpożarowych

Uniwersalny system przegród płyt z włókien mineralnych oraz powłoki spieniającej się pod wpływem temperatury dla kabli i przewodów jak również dla rur palnych i niepalnych.

Przepusty instalacyjne

Kołnierze ogniochronne

Przeznaczone do ogniochronnego zabezpieczenia rur palnych (wykonanych z PCV, PP, PE) lub rur stalowych, miedzianych izolowanych pianką izolacyjną. Składają się ze stalowej obudowy i pęczniejącego wypełnienia, które podczas pożaru i wysokiej temperatury skutecznie uszczelniają i zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru.

 Przepusty instalacyjneTrasy kablowe

Przeznaczone do ogniochronnego zabezpieczenia przejść instalacyjnych, wszelkiego rodzaju tras kablowych i szynoprzewodów oraz złącz liniowych. Są to płyty z wełny mineralnej, mas i farb ognioodpornych.

 

Przepusty instalacyjneDylatacje ogniochronne

Ogniochronne uszczelnienia dylatacji stosowane są w konstrukcjach budowlanych w celu kompensowania rozszerzalności lub wzajemnych przesunięć poszczególnych elementów budynku. Są to płyty z włókien mineralnych oraz masy pęczniejącej, które podczas pożaru i wysokiej temperatury skutecznie uszczelniają i zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru.