Stacja monitoringu +48 61 873 39 38 +48 609 297 899

Opracowania CFD

Firma Tel-Poż-System Iskra zajmuje się przeprowadzaniem komputerowych opracowań CFD (Computer Fluid Dynamics) dla obiektów o różnym przeznaczeniu. Celem opracowań CFD jest obiektywna analiza scenariuszy pożarowych, obejmująca m.in. symulację rozwoju pożaru, rozprzestrzeniania się dymu, rozkładu temperatury, stężenia dwutlenku węgla oraz innych substancji niebezpiecznych wydzielających się w trakcie pożaru, a także czasu ewakuacji.