Stacja monitoringu +48 61 873 39 38 +48 609 297 899

Systemy oddymiania

Systemy oddymianiaSystemy oddymiania zapewniają szybkie i skuteczne odprowadzenie dymów i gorących gazów pożarowych z obiektu, a w szczególności z dróg ewakuacyjnych, znacznie ułatwiając przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej. Systemy oddymiania grawitacyjnego składają się z klap oddymiających, kurtyn dymowych, otworów napowietrzających, czujek dymu, przycisków oddymiania oraz centrali oddymiającej. Dzięki zastosowaniu systemu możliwe jest obniżenie temperatury w obiekcie, co pozwala na ochronę konstrukcji obiektu oraz ułatwienie akcji gaśniczej.

Systemy oddymiania

Systemy oddymiania Systemy oddymiania Systemy oddymianiaSystemy oddymiania Systemy oddymiania