Serwis i konserwacja systemów ppoż – przegląd gaśnic, hydrantów

Stacja monitoringu +48 61 873 39 38 +48 609 297 899

Konserwacja systemów ppoż

Konserwacja systemów ppożAby zapewnić właściwe funkcjonowanie systemów przeciwpożarowych, należy zadbać o ich regularne przeglądy, testy oraz konserwacje. Obowiązek ich wykonywania wynika z przepisów prawnych. Właściciele i zarządcy budynków powinni przynajmniej raz w roku wykonać konserwację systemów ppoż. Firma Tel-Poż-System Iskra proponuje swoim Klientom kompleksową opiekę serwisową urządzeń ochrony przeciwpożarowej. W zakres naszych usług wchodzi przede wszystkim przeprowadzanie przeglądów oraz konserwacja systemów przeciwpożarowych.

Konserwacja systemów przeciwpożarowych jest również konieczna w przypadku awarii, nieprawidłowego montażu poszczególnych elementów systemu czy też uszkodzeń mechanicznych. Przeglądy systemów przeciwpożarowych to nie jest kwestia, którą można lekceważyć. System ppoż nie uchroni osób znajdujących się w budynku, jeśli nie będzie działał prawidłowo. Przeglądy konserwacyjne pozwalają wyłapać ukryte wady i upewnić się, czy klapy oddymiające i inne urządzenia działają poprawnie.

Serwis firmy Tel-Poż-System Iskra dostępny jest przez całą dobę przez 365 dni w roku. Oferujemy konserwację i serwis systemów przeciwpożarowych wykonanych zarówno przez nasze przedsiębiorstwo, jak też zrealizowanych przez inne podmioty.

Przegląd i serwis gaśnic i hydrantów

W ramach konserwacji systemów ppoż wykonujemy m.in. przegląd i serwis gaśnic i hydrantów. Podręczny sprzęt gaśniczy powinien być w gotowości przez cały czas. Zgodnie z przepisami – co najmniej raz w roku należy wykonać przegląd gaśnic, w ramach którego sprawdzane jest działanie wszystkich podzespołów urządzenia. Poddajemy także kontroli stan środka gaśniczego. Systematyczna konserwacja zapewni bezpieczeństwo w razie wystąpienia sytuacji alarmowej. Legalizacja gaśnic umożliwia sprawdzenie, czy gaśnica jest sprawna, czy też konieczna będzie jej naprawa. W przypadku stwierdzenia niesprawności gaśnicy niezbędne jest zastąpienie jej w pełni działającym zamiennikiem, aby nie zmniejszyć poziomu bezpieczeństwa pożarowego.

Przegląd hydrantów również powinien być wykonywany co najmniej raz w roku. Nasz serwis gaśnic i hydrantów obejmuje m.in. sprawdzenie ciśnienia wody, oznakowanie hydrantu i dostęp do niego, stan techniczny oraz wydajność.

Jak często należy przeprowadzać legalizację gaśnic?

Gaśnice przenośne (tj. o masie do 20 kg) oraz przewoźne (tj. o masie powyżej 20 kg) to urządzenia, które mają określony przez producenta czas przydatności użytkowej i podlegają okresowemu badaniu technicznemu. Dozór nad przydatnością gaśnic sprawuje Urząd Dozoru Technicznego. Terminy badania gaśnic przez UDT ustalone są według ich rodzaju i wynoszą: 2, 3, 5 lub 10 lat. Okresowe przeglądy technicznych urządzeń ciśnieniowych, do których zaliczane są gaśnice, przeprowadzane są na wniosek użytkownika lub jego reprezentanta. Na zlecenie naszych Klientów zajmujemy się przygotowaniem niezbędnej dokumentacji oraz zbiorników gaśnic do wykonania okresowej legalizacji przez pracownika UDT.

Na czym polega profesjonalna konserwacja systemów PPOŻ?

Profesjonalna konserwacja systemów PPOŻ jest wymogiem prawnym. Systematyczne badania i naprawy urządzeń przeciwpożarowych są gwarancją ich niezakłóconej pracy w razie pożaru. Terminowy przegląd gaśnic i hydrantów pozwala na skuteczne zastosowanie sprzętu gaśniczego w sytuacji zagrożenia. Zabezpieczeniami ogniochronnymi zajmujemy się kompleksowo: od projektowania systemów PPOŻ poprzez przeglądy techniczne aż po konserwację urządzeń przeznaczonych do wykrywania, zapobiegania lub zwalczania pożaru. Wszystkie czynności związane z obsługą instalacji PPOŻ powinny odbywać się zgodnie z zaleceniami zawartymi w Polskich Normach oraz wskazaniami producentów urządzeń.