Stacja monitoringu +48 61 873 39 38 +48 609 297 899

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa PożarowegoW zakres usług firmy Tel-Poż-System Iskra wchodzi sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zawiera wszelkie niezbędne informacje z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, takie jak określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe, sposób postępowania na wypadek pożaru oraz innego zagrożenia czy warunki i organizacja ewakuacji ludzi.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego opracowywana jest specjalnie na potrzeby konkretnego obiektu. Cena usługi każdorazowo ustalana jest indywidualnie.