Stacja monitoringu +48 61 873 39 38 +48 609 297 899

Systemy wczesnej detekcji dymu

Systemy wczesnej detekcji dymuSystemy wczesnej detekcji dymu to systemy zasysające, które wyróżniają się bardzo wysoką czułością. Działają one na zasadzie zasysania powietrza z monitorowanego obszaru oraz jego ciągłego próbkowania, umożliwiając wykrycie pożaru na bardzo wczesnym etapie, jeszcze przed pojawieniem się dymu.

W przypadku przekroczenia progu alarmowego systemy wczesnej detekcji dymu przekazują informacje do systemów sygnalizacji pożaru, co pozwala na błyskawiczne powiadomienie Państwowej Straży Pożarnej oraz zorganizowanie ewakuacji.

Systemy wczesnej detekcji dymu Systemy wczesnej detekcji dymu Systemy wczesnej detekcji dymu Systemy wczesnej detekcji dymu