Stacja monitoringu +48 61 873 39 38 +48 609 297 899

Klapy ppoż. odcinające i rewizyjne

Klapy przeciwpożarowe odcinające wentylacji pożarowej

Klapy przeciwpożarowe odcinające przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacji ogólnej jako przegrody odcinające, oddzielające strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku. Funkcja klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury i dymu. Klapy przeciwpożarowe do wentylacji pożarowej przeznaczone są do pracy w układach wentylacji oddymiającej której zadaniem jest usunięcie toksycznych gazów i dymów pożarowych.

Klapy ppoż. odcinające i rewizyjne

Rewizyjne klapy przeciwpożarowe

Rewizyjne klapy i drzwiczki przeciwpożarowe przeznaczone są do pożarowego wydzielenia szachtów instalacyjnych, przedsionków itp. do których potrzebny jest dostęp serwisowy do znajdujących się wewnątrz urządzeń, przy zachowaniu wymaganej odporności ogniowej zastosowanych przegród.

Klapy ppoż. odcinające i rewizyjneKlapy ppoż. odcinające i rewizyjne Klapy ppoż. odcinające i rewizyjneKlapy ppoż. odcinające i rewizyjne