Stacja monitoringu +48 61 873 39 38 +48 609 297 899

Klapy przeciwpożarowe odcinające wentylacji pożarowej

Klapy przeciwpożarowe odcinające przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacji ogólnej jako przegrody odcinające, oddzielające strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku. Funkcja klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury i dymu. Klapy przeciwpożarowe do wentylacji pożarowej przeznaczone są do pracy w układach wentylacji oddymiającej której zadaniem jest usunięcie toksycznych gazów i dymów pożarowych.

Rewizyjne klapy przeciwpożarowe

Rewizyjne klapy i drzwiczki przeciwpożarowe przeznaczone są do pożarowego wydzielenia szachtów instalacyjnych, przedsionków itp. do których potrzebny jest dostęp serwisowy do znajdujących się wewnątrz urządzeń, przy zachowaniu wymaganej odporności ogniowej zastosowanych przegród.