Stacja monitoringu +48 61 873 39 38 +48 609 297 899

Drzwi i przegrody przeciwpożarowe profilowe aluminiowe

Oferta naszej firmy obejmuje produkcję systemów zabudowy wydzieleń przeciwpożarowych – drzwi i przegród wewnętrznych – z wykorzystaniem systemów profili aluminiowych firm Ponzio i Aluprof. Produkowane elementy mogą zostać wykonane w klasach odporności ogniowej od EI15 do EI60. Wszystkie drzwi przeciwpożarowe mogą zostać wykonane w wersji dymoszczelnej.

Drzwi i przegrody przeciwpożarowe profilowe aluminiowePONZIO PE78EI – przegrody przeciwpożarowe z drzwiami w klasach od EI15 do EI120

PONZIO PE78EI jest systemem o konstrukcji trzykomorowej przeznaczonym do tworzenia zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych przegród przeciwpożarowych. Wewnątrz profili znajdują się wkłady ognioochronne o różnej odporności ogniowej: EI15, EI30, EI45, EI60, EI90, EI120.

Z wykorzystaniem systemu PONZIO PE78EI możliwe jest wykonywanie zarówno jedno-, jak i dwuskrzydłowych drzwi otwieranych na zewnątrz i do środka o różnych rozwiązaniach progowych. Dzięki zastosowanie przekładek termicznych o szerokości 35 mm system zapewnia znakomitą izolację termiczną.

Kształtowniki dla ościeżnic i skrzydeł charakteryzują się głębokością wynoszącą 78 mm (dla ościeżnic EI120 – 89 mm). Dzięki prostemu montażowi akcesoriów tworzenie konstrukcji z zastosowaniem systemu PONZIO PE78EI jest bardzo szybkie i proste. Budowa trzykomorowa oraz dodatkowe elementy wzmacniające sprawiają, że możliwe jest tworzenie za jego pomocą konstrukcji o dużych gabarytach.

Charakterystyka:

  • ścisłe powiązanie z innymi systemami rodziny Ponzio,
  • zlicowane skrzydła drzwi,
  • wiele wariantów wykonania skrzydeł drzwiowych,
  • możliwość wykonania konstrukcji dymoszczelnych,
  • możliwość wykonania konstrukcji łukowych,
  • dwa typy wkładów ogniochronnych: wkłady gipsowe i glinokrzemianowe,
  • zastosowanie wypełnień o grubości 8-54 mm (58-65 mm dla EI120).

Drzwi i przegrody przeciwpożarowe profilowe aluminioweALUPROF MB78EI – przegrody przeciwpożarowe z drzwiami w klasach od EI15 do EI90

Z zastosowaniem systemu ALUPROF MB-78 EI możliwe jest tworzenie zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych przegród przeciwpożarowych. Przegrody mogą zostać wyposażone w drzwi jedno- i dwuskrzydłowe o klasie odporności ogniowej EI15, EI30, EI45, EI60 lub EI90 według normy PN-EN 13501-2:2010. Wyroby wytworzone z wykorzystaniem systemu MB-78 charakteryzują się znakomitymi parametrami izolacyjności termicznej (Uf od 1,60 W/m2K) i akustycznej (do 40 dB). Dzięki swoim właściwościom technicznym, wysokiej optymalizacji technologii i kosztów produkcji, kompatybilności z innymi systemami okienno-drzwiowymi ALUPROF oraz konsekwentnemu rozwojowi technicznemu system MB-78 jest jednym z najlepszych rozwiązań w swojej klasie i znajduje szerokie zastosowanie na rynku budowlanym.

Drzwi i przegrody przeciwpożarowe profilowe aluminioweSystem MB-78EI został skonstruowany w oparciu o izolowane termicznie profile aluminiowe o głębokości wynoszącej 78 mm. Dzięki wykorzystaniu specjalnych profilowanych przekładek termicznych o szerokości wynoszącej 34 mm wyróżniają się one bardzo niskimi wartościami współczynnika przenikania ciepła. Zastosowanie specjalnych elementów izolacji ogniowej GKF lub CI wprowadzonych w komory wewnętrzne profili oraz przestrzenie izolacyjne między profilami, a także stalowych akcesoriów i łączników pozwoliło na uzyskanie odporności na wysoką temperaturę.

System MB-78EI charakteryzuje się wypełnieniami o grubości od 6 do 49 mm. W roli wypełnień możliwe jest zastosowanie wszystkich typowych rodzajów szyb ognioodpornych, jak również warstwowych elementów nieprzeziernych wykonane z blachy oraz specjalnych płyt zapewniających wymaganą ochronę przeciwpożarową. Z wykorzystaniem systemu można wykonywać także konstrukcje dymoszczelne.

System MB-78EI umożliwia tworzenie przegród stałych o wysokości do 4 m oraz drzwi przymykowych o wymiarach skrzydła do 1,4 x 2,5 m. Istnieje kilka sposobów montażu drzwi: indywidualnie, w ramach większych konstrukcji przeszklonych ścianek, jak również w fasadach przeciwpożarowych systemów MB-SR50EI oraz MB-SR50N EI. Oprócz szerokich możliwości konstrukcyjnych, sposobności wyboru różnego rodzaju zawiasów, zamków, samozamykaczy i innych okuć oraz zoptymalizowanej technologii produkcji do zalet systemu MB-78EI zaliczyć można także możliwość wykonania automatycznie przesuwanych drzwi MB-78EI DPA o klasie odporności ogniowej EI15 lub EI30 oraz konstrukcji ścianek bezszprosowych MB-78EI i ścianek  MB-118EI, które umożliwiają uzyskanie odporności ogniowej w klasie EI120.


Drzwi i przegrody przeciwpożarowe profilowe aluminioweALUPROF MB118EI – ścianki przeciwpożarowe w klasie EI120

Z wykorzystaniem systemu ścianek przeciwpożarowych ALUPROF MB-118 EI możliwe jest tworzenie przegród przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej EI120. System został zaklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO). Dzięki konstrukcji powiązanej technicznie z systemem ścianek przeciwpożarowych z drzwiami MB-78EI oba systemy posiadają charakteryzują się wieloma wspólnymi elementami składowymi (m.in. listwami przyszybowymi, wkładami chłodzącymi, taśmami pęczniejącymi, uszczelkami i większością akcesoriów) oraz zbliżoną technologią produkcji i montażu.

Drzwi i przegrody przeciwpożarowe profilowe aluminioweDo stworzenia systemu MB-118EI wykorzystano izolowane termicznie pięciokomorowe profile aluminiowe charakteryzujące się głębokością konstrukcyjną wynoszącą 118 mm. Do komór wewnętrznych profili oraz przestrzeni izolacyjnych między profilami wprowadzane są elementy izolacji ogniowej. Powierzchnie zewnętrzne są dodatkowo wyposażane w taśmy pęczniejące, a całość konstrukcji została uzupełniona o akcesoria stalowe, które łączą obie części profili. Przegrody systemu MB-118EI posiadają wypełnienia o grubości od 48 do 84 mm. Zastosowanie budowy symetrycznej sprawiło, że konstrukcje wykonane z wykorzystaniem systemu zachowują swoje parametry ognioodporności w klasie EI120 zarówno w sytuacji oddziaływania ognia od strony zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Na zwiększoną funkcjonalność przegród przeciwpożarowych wykonanych w ramach systemu MB-118EI wpływa możliwość montowania w nich drzwi MB-78EI.