Stacja monitoringu +48 61 873 39 38 +48 609 297 899

Przeciwpożarowe fasady i przekrycia dachowe z profili stalowych i aluminiowych

Przeciwpożarowe fasady i przekrycia dachowe z profili stalowych i aluminiowych

VISS Fire TVS Fasada – klasy odporności ogniowej EI 15/30/60 E 30/60 – przeciwpożarowe ściany osłonowe i wypełniające

Nieprzezierny lub przeszklony pad podokienno-nadprożowy oraz połączenie ze stropem budynku może charakteryzować się klasą odporności ogniowej od EI15 do EI60. Z wykorzystaniem systemu VISS Fire TVS Fasada możliwe jest wykonanie całkowicie przeszklonej przeciwpożarowej fasady w szerokim zakresie klas odporności ogniowej – od EI 15 do EI 60 lub od E30 do E60.

 


Przeciwpożarowe fasady i przekrycia dachowe z profili stalowych i aluminiowychPONZIO PF152 ppoż. EI30 oraz EI60

PONZIO PF152 jest systemem ścian osłonowych słupowo-ryglowych o odporności ogniowej EI30 oraz EI 60, stwierdzonej na podstawie badań przy nagrzewaniu zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej. System został zaklasyfikowany w zakresie odporności ogniowej ścian osłonowych w pełnej konfiguracji. System umożliwia wykonywanie przeciwpożarowych ścian osłonowych z przeszklonymi i nieprzeziernymi pasami międzykondygnacyjnymi. W roli wypełnień przezroczystych można zastosować szyby ogniochronne klasy EI30 lub EI60 (pojedyncze lub w zespoleniu) większości producentów dostępnych na rynku.

Nośność konstrukcji w przypadku pożaru zapewniana jest dzięki wewnętrznym aluminiowym kształtownikom wzmacniającym z wkładami ogniochronnymi wraz ze specjalnymi złączkami rygiel-słup. Zastosowanie taśm pęczniejących umożliwiających ochronę przekładek termicznych oraz uszczelnienie połączeń pomiędzy konstrukcją a szybami lub innymi wypełnieniami nieprzezroczystymi pozwala na stworzenie elementu o odporności i izolacyjności ogniowej. Konstrukcja fasadowa może zostać wykonana z drzwiami jedno- i dwuskrzydłowymi o odporności ogniowej.


Przeciwpożarowe fasady i przekrycia dachowe z profili stalowych i aluminiowychALUPROF MB-SR50N EI – słupowo-ryglowa fasada przeciwpożarowa w klasach od EI15 do EI60

Z zastosowaniem systemu ściany słupowo-ryglowej ALUPROF MB-SR50N EI możliwe jest wykonanie zarówno lekkich ścian osłonowych i wypełniających przeciwpożarowych w klasach odporności ogniowej EI15, EI30, EI45, EI60 według norm PN-EN 1364-3 i PN-EN 1364-1, jak i przeszklonych przykryć dachowych w klasie odporności ogniowej REI20/RE30 według normy PN-EN 1365-2. System został zaklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO).

Do skonstruowania systemu MB-SR50N EI wykorzystano profile podstawowego systemu fasadowego MB-SR50N: słupy o głębokości od 85÷225 mm oraz rygle o głębokości od 69,5÷189,5 mm. Widok fasady przeciwpożarowej jest identyczny jak w przypadku bazowego systemu ściany słupowo-ryglowej. Odporność ogniowa konstrukcji została uzyskana poprzez wyposażenie słupów i rygli w specjalne wkłady ogniochronne, które składają się z kształtownika aluminiowego osłoniętego płytami z materiałów ogniochronnych, pełniącego rolę wzmocnienia. Szyby lub inne wypełnienia ognioodporne osadzone są we wrębach ukształtowanych z profili słupów i rygli oraz listwy dociskowej. Dzięki zastosowaniu ciągłej przekładki termicznej wykonanej z HPVC oraz profilowanych uszczelek przyszybowych z EPDM konstrukcja charakteryzuje się optymalnymi parametrami izolacji termicznej i akustycznej. Rolę dodatkowego zabezpieczenia ognioochronnego spełnia specjalna taśma naklejana na bocznych powierzchniach izolatora, pęczniejąca pod wpływem wysokiej temperatury i wypełniająca przestrzeń pomiędzy wypełnieniami fasady. Listwa dociskowa jest przytwierdzona do kształtowników nośnych za pomocą wkrętu i podkładki ze stali nierdzewnej. Dzięki zastosowaniu takiego systemu szklenia możliwe jest uzyskanie odpowiednich parametrów technicznych fasady. Zabezpiecza on również szyby lub inne wypełnienia przed wypadnięciem z ramy podczas pożaru.

System słupowo-ryglowy MB-SR50N EI umożliwia stosowanie połączeń kątowych do ±7,5° na stronę oraz budowę fasad odchylonych od pionu o kąt ±15°. Bazujące na niej przeszklenia dachowe mogą mieć natomiast pochylenie o kącie od 0 do 80°. Istnieje także możliwość montażu drzwi systemu MB-78EI w fasadach słupowo-ryglowych z zachowaniem odporności ogniowej całej konstrukcji w klasach EI30 lub EI60.