Stacja monitoringu +48 61 873 39 38 +48 609 297 899

Co musi się znajdować w apteczce pierwszej pomocy?

Co musi się znajdować w apteczce pierwszej pomocy?

Typów apteczek pierwszej pomocy jest kilka. Przede wszystkim wyróżniamy apteczki naścienne i przenośne. Większość z nas spotyka się z nimi na co dzień w domach, samochodach, szkołach czy zakładach pracy. Jednak bez względu na rodzaj każda apteczka powinna być zaopatrzona w kilka podstawowych elementów wyposażenia, które pozwolą na udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu. Jakich? Dowiesz się, czytając dalszą część naszego artykułu.

Apteczka pierwszej pomocy — najważniejsze informacje

W apteczce muszą znajdować się środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach. Jak już zostało wspomniane, typów apteczek jest wiele. Powinny być one używane w bardzo wielu miejscach — zarówno środkach komunikacji, jak i placówkach użytku publicznego oraz miejscach pracy. Wyposażenie apteczki musi wynikać przede wszystkim z analizy zagrożeń, jakie mogą występować w konkretnym miejscu. Z tego też powodu tak naprawdę nie obowiązuje jedna, stała lista środków, jakie powinny znajdować się w każdej apteczce pierwszej pomocy. W przypadku zakładów pracy jej skład ustalany jest zwykle w porozumieniu z lekarzem medycyny pracy. Można jednak wskazać na pewne elementy, które są zawsze niezbędne do udzielania pomocy przedmedycznej.

Podstawowe elementy wyposażenia apteczki pierwszej pomocy

Niekiedy w apteczkach przyda się również płyn do przemywania oczu, sól fizjologiczna czy opatrunki hydrożelowe.

Oczywiście jest to tylko bardzo podstawowy i przykładowy skład apteczek, gdyż tak naprawdę ich wyposażenie powinno uwzględniać dokładną analizę środowiska i sytuacji, w jakich potencjalnie mogą być wykorzystane.

Skompletowaniem apteczki pierwszej pomocy można zająć się samodzielnie lub też zdecydować się na zakup apteczki z wyposażeniem.

Czy w apteczce powinny znajdować się leki?

Jest to kwestia, która bardzo często budzi sporo wątpliwości. Wydawać by się mogło, że apteczka jest idealnym miejscem do przechowywania leków. W praktyce jednak nie zaleca się przechowywania w niej środków farmaceutycznych. Dlaczego? Przede wszystkim doborem leków dla konkretnego pacjenta powinien zajmować się wyłącznie lekarz. Istnieje ryzyko podania nieodpowiedniego leku osobie, która nie powinna go otrzymać. Dodatkowo bardzo często w apteczki umieszczone są w miejscach, które nie są optymalne do przechowywania leków.