Stacja monitoringu +48 61 873 39 38 +48 609 297 899

Zasady projektowania instalacji przeciwpożarowych

Zasady projektowania instalacji przeciwpożarowych

Instalacje przeciwpożarowe to systemy, które pozwalają na skuteczną ochronę przed powstaniem pożaru, a w razie, gdyby do niego doszło, pomagają w przeprowadzeniu skutecznej ewakuacji i umożliwiają rozpoczęcie walki z ogniem jeszcze przed przybyciem zastępów straży pożarnej. Żeby instalacje tego rodzaju mogły dobrze spełniać swoją rolę, […]

Czytaj dalej

Bezpieczeństwo pożarowe w świetle przepisów BHP

Na każdym pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia odpowiednich i bezpiecznych warunków pracy. Obejmuje to zarówno powinności związane z pomieszczeniami, w których przebywają pracownicy, jak i z właściwym przeszkoleniem, sporządzeniem odpowiednich dokumentów i zgodnym z przepisami oznakowaniem wszystkich niezbędnych elementów. Bezpieczeństwo pożarowe w miejscu pracy wymaga więc […]

Czytaj dalej

Legalizacja gaśnicy. Jak często należy ją wykonywać?

Gaśnice są podstawowym i najszerzej wykorzystywanym środkiem przeciwpożarowym. W zależności od swej budowy i zastosowanego środka gaśniczego nadają się do gaszenia pożarów różnych typów – od płonących ciał stałych po palący się tłuszcz kuchenny. Jednak podobnie jak każdy inny rodzaj sprzętu, muszą być odpowiednio konserwowane. […]

Czytaj dalej

Zabezpieczenia ogniochronne w obiektach biurowych

Konsekwencje wybuchu pożaru mogą być szczególnie groźne w budynkach, w których przebywa dużo ludzi. Wysoka temperatura i płomienie niosą ze sobą ryzyko poparzeń, a wysokie zadymienie może prowadzić do poważnych zatruć. Ze względu na tego rodzaju zagrożenia wszystkie budynki przeznaczone do użytku publicznego są zaliczone […]

Czytaj dalej

Blog firmy Iskra Tel-Poż-System ISKRA

Blog firmy Iskra Tel.

Czytaj dalej