Stacja monitoringu +48 61 873 39 38 +48 609 297 899

Co musi się znajdować w apteczce pierwszej pomocy?

Co musi się znajdować w apteczce pierwszej pomocy?

Typów apteczek pierwszej pomocy jest kilka. Przede wszystkim wyróżniamy apteczki naścienne i przenośne. Większość z nas spotyka się z nimi na co dzień w domach, samochodach, szkołach czy zakładach pracy. Jednak bez względu na rodzaj każda apteczka powinna być zaopatrzona w kilka podstawowych elementów wyposażenia, […]

Czytaj dalej

Odzież ochronna. Charakterystyka i właściwości

Odzież ochronna to szczególny rodzaj ubrań, które zgodnie z przepisami BHP powinny być noszone przez pracowników niektórych zawodów. Dotyczy to osób wykonujących profesje, w których istnieje ryzyko bezpośredniego narażenia na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych lub kontaktu z niebezpiecznymi substancjami. Czym właściwie jest odzież ochronna? Odzież […]

Czytaj dalej

Rola i znaczenie klap oddymiających

Profesjonalny system oddymiania jest ważnym elementem wyposażenia każdego pomieszczenia, narażonego na pojawienie się w nim pożaru. Klapy oddymiające są niezbędną częścią tego systemu. Jaka dokładnie jest ich rola oraz znaczenie?

Czytaj dalej

Jak zabezpieczać przed ogniem drewno i tkaniny?

Pożar stanowi duże zagrożenie dla ludzi przebywających wewnątrz budynku. Są oni narażeni na płomienie, wysoką temperaturę i duże zadymienie. Rozprzestrzenianie się ognia może odciąć drogę ucieczki i uniemożliwić dotarcie do wyjścia ewakuacyjnego. Przebieg pożaru bywa bardziej gwałtowny, gdy wewnątrz pomieszczeń znajdują się materiały łatwopalne. Mogą […]

Czytaj dalej

Zasady projektowania instalacji przeciwpożarowych

Instalacje przeciwpożarowe to systemy, które pozwalają na skuteczną ochronę przed powstaniem pożaru, a w razie, gdyby do niego doszło, pomagają w przeprowadzeniu skutecznej ewakuacji i umożliwiają rozpoczęcie walki z ogniem jeszcze przed przybyciem zastępów straży pożarnej. Żeby instalacje tego rodzaju mogły dobrze spełniać swoją rolę, […]

Czytaj dalej

Bezpieczeństwo pożarowe w świetle przepisów BHP

Na każdym pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia odpowiednich i bezpiecznych warunków pracy. Obejmuje to zarówno powinności związane z pomieszczeniami, w których przebywają pracownicy, jak i z właściwym przeszkoleniem, sporządzeniem odpowiednich dokumentów i zgodnym z przepisami oznakowaniem wszystkich niezbędnych elementów. Bezpieczeństwo pożarowe w miejscu pracy wymaga więc […]

Czytaj dalej

Legalizacja gaśnicy. Jak często należy ją wykonywać?

Gaśnice są podstawowym i najszerzej wykorzystywanym środkiem przeciwpożarowym. W zależności od swej budowy i zastosowanego środka gaśniczego nadają się do gaszenia pożarów różnych typów – od płonących ciał stałych po palący się tłuszcz kuchenny. Jednak podobnie jak każdy inny rodzaj sprzętu, muszą być odpowiednio konserwowane. […]

Czytaj dalej

Zabezpieczenia ogniochronne w obiektach biurowych

Konsekwencje wybuchu pożaru mogą być szczególnie groźne w budynkach, w których przebywa dużo ludzi. Wysoka temperatura i płomienie niosą ze sobą ryzyko poparzeń, a wysokie zadymienie może prowadzić do poważnych zatruć. Ze względu na tego rodzaju zagrożenia wszystkie budynki przeznaczone do użytku publicznego są zaliczone […]

Czytaj dalej

Blog firmy Iskra Tel-Poż-System ISKRA

Blog firmy Iskra Tel.

Czytaj dalej