Stacja monitoringu +48 61 873 39 38 +48 609 297 899

Jak wdrożyć system zarządzania ppoż.?

Jak wdrożyć system zarządzania ppoż.?

Sprawny system ochrony przeciwpożarowej ma wyjątkowo duże znaczenie w każdym wielkopowierzchniowym budynku. Odpowiednie zabezpieczenia, urządzenia i zasady są w stanie ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia w razie jego wystąpienia, a tym samym zdecydowanie zmniejszyć straty materialne, jakie mógłby spowodować. System ochrony ppoż. ma chronić ludzi i […]

Czytaj dalej

Jak wykonuje się legalizację gaśnic?

Gaśnice są obowiązkowym elementem w budynkach czy samochodach, który zapewnia ochronę przeciwpożarową. Ich obecność w trakcie pożaru może okazać się niezastąpiona, lecz żeby tak się stało, muszą być przede wszystkim sprawne. Badaniu sprawności gaśnic służy właśnie legalizacja. W poniższym artykule opisujemy w jaki sposób się […]

Czytaj dalej

Czym są instrukcje bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest to dokument, który zawiera wszelkie potrzebne wytyczne dotyczące ochrony przeciwpożarowej danego budynku lub strefy. Obejmuje ona wiele zagadnień dotyczących ochrony przeciwpożarowej obiektu oraz postępowania w czasie pożaru i ewakuacji. Informuje także o wyposażeniu budynku, a także wskazuje właściwe sposoby konserwacji gaśnic […]

Czytaj dalej

Dlaczego ćwiczenia z ewakuacji są tak ważne?

Pożar stanowi ogromne zagrożenie dla wszystkich osób znajdujących się w pomieszczeniach. Dlatego nikogo nie dziwi ilość gaśnic, systemów przeciwpożarowych czy tablic ewakuacyjnych w budynkach. Ich obecność na pewno wspomoże walkę z żywiołem, ale nie zagwarantuje ochrony życia w sytuacjach kryzysowych. Co zrobić, aby pracownicy znajdujący […]

Czytaj dalej

Odpowiedzialność pracodawcy a szkolenia ppoż.

Szkolenia przeciwpożarowe są niezwykle istotne. I choć ich wartości zazwyczaj się nie docenia, są kluczowe w momencie, kiedy wybucha pożar lub dochodzi do niebezpiecznej sytuacji stwarzającej bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia. Co więcej, w niektórych przypadkach ich przeprowadzenie jest obowiązkowe i wynika z przepisów […]

Czytaj dalej

Co musi się znajdować w apteczce pierwszej pomocy?

Typów apteczek pierwszej pomocy jest kilka. Przede wszystkim wyróżniamy apteczki naścienne i przenośne. Większość z nas spotyka się z nimi na co dzień w domach, samochodach, szkołach czy zakładach pracy. Jednak bez względu na rodzaj każda apteczka powinna być zaopatrzona w kilka podstawowych elementów wyposażenia, […]

Czytaj dalej

Odzież ochronna. Charakterystyka i właściwości

Odzież ochronna to szczególny rodzaj ubrań, które zgodnie z przepisami BHP powinny być noszone przez pracowników niektórych zawodów. Dotyczy to osób wykonujących profesje, w których istnieje ryzyko bezpośredniego narażenia na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych lub kontaktu z niebezpiecznymi substancjami. Czym właściwie jest odzież ochronna? Odzież […]

Czytaj dalej

Rola i znaczenie klap oddymiających

Profesjonalny system oddymiania jest ważnym elementem wyposażenia każdego pomieszczenia, narażonego na pojawienie się w nim pożaru. Klapy oddymiające są niezbędną częścią tego systemu. Jaka dokładnie jest ich rola oraz znaczenie?

Czytaj dalej

Jak zabezpieczać przed ogniem drewno i tkaniny?

Pożar stanowi duże zagrożenie dla ludzi przebywających wewnątrz budynku. Są oni narażeni na płomienie, wysoką temperaturę i duże zadymienie. Rozprzestrzenianie się ognia może odciąć drogę ucieczki i uniemożliwić dotarcie do wyjścia ewakuacyjnego. Przebieg pożaru bywa bardziej gwałtowny, gdy wewnątrz pomieszczeń znajdują się materiały łatwopalne. Mogą […]

Czytaj dalej

Zasady projektowania instalacji przeciwpożarowych

Instalacje przeciwpożarowe to systemy, które pozwalają na skuteczną ochronę przed powstaniem pożaru, a w razie, gdyby do niego doszło, pomagają w przeprowadzeniu skutecznej ewakuacji i umożliwiają rozpoczęcie walki z ogniem jeszcze przed przybyciem zastępów straży pożarnej. Żeby instalacje tego rodzaju mogły dobrze spełniać swoją rolę, […]

Czytaj dalej