Stacja monitoringu +48 61 873 39 38 +48 609 297 899

Czym są instrukcje bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest to dokument, który zawiera wszelkie potrzebne wytyczne dotyczące ochrony przeciwpożarowej danego budynku lub strefy. Obejmuje ona wiele zagadnień dotyczących ochrony przeciwpożarowej obiektu oraz postępowania w czasie pożaru i ewakuacji. Informuje także o wyposażeniu budynku, a także wskazuje właściwe sposoby konserwacji gaśnic i innych urządzeń przeciwpożarowych. Dodatkowo, w instrukcji można znaleźć plan zagospodarowania terenu oraz opracowanie graficzne konkretnych części budynku. W firmie, powinna znajdować się w łatwo dostępnym miejscu. Tak, aby mogła być wykorzystana niezwłocznie w przypadku podejmowanych działań ratowniczych.

Podstawowym celem tego dokumentu jest ustalenie zasad ochronnych pożarowej w danej placówce oraz zapoznanie pracowników ze stanem zagrożenia pożarowego. Instrukcja określa także zasady, zadania i obowiązku pracowników w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wyznacza także metody działania w przypadku wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

Gdzie są wymagane?

Jest wymagane, aby budynki lub strefy pożarowe, gdzie występuje strefa zagrożenia wybuchem posiadały instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. Podobnie sprawa tyczy się budynków lub stref pożarowych, których kubatura brutto przekracza 1000 m3 lub w przypadku budynków inwentarskich 1500 m3. Wspomniany wymóg dotyczy także powierzchni strefy pożarowej innej niż budynek, która nie przekracza 1000 m3, są to np.: otwarte składowiska odpadów. Dokumentacja przeciwpożarowa jest opracowywana w oparciu o przepisy przeciwpożarowe, materiały klienta oraz wizję lokalną obiektu.

Z czego składa się instrukcja?

W instrukcji bezpieczeństwa pożarowego powinny znajdować się wszelkie warunki ochrony przeciwpożarowej oraz niezbędne do jej zapewnienia elementy wyposażenia. Dokument zawiera sposoby postępowania w sytuacji pożaru, a także metody zabezpieczania niebezpiecznych prac, które mogłyby go spowodować. Instrukcja przedstawia warunki i organizacje przeprowadzania ewakuacji, przekazuje też sposoby na zapoznawanie użytkowników budynku z przepisami przeciwpożarowymi. Każdy tego typu dokument powinien zawierać wyszczególnione obowiązki konkretnych osób w zakresie ochrony przeciwpożarowej, plany obiektów uzupełnione o wszelkie potrzebne dane graficzne oraz listę osób, które daną instrukcję opracowały.