Stacja monitoringu +48 61 873 39 38 +48 609 297 899

Jak czytać znaki ewakuacyjne?

Znaki ewakuacyjne pełnią istotną funkcję w miejscach, w których istnieje ryzyko zaniku napięcia w elektroenergetycznej sieci zasilającej, co może bezpośrednio stworzyć zagrożenie dla zdrowia i życia osób tam przebywających. Znaki zwykle umieszcza się w zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej, obiektach usługowo-handlowych, szkołach oraz placówkach medycznych. Tego rodzaju oświetlenie ewakuacyjne działa niezależnie od źródła zasilana oraz jest instalowane w dobrze widocznych miejscach. Znaki ewakuacyjne mają proste, ujednolicone formy i w większości nie sprawiają kłopotów z rozszyfrowaniem znaczeń. W sytuacjach stresowych jednak spotkanie z nową symboliką może stanowić problem, dlatego warto wiedzieć, jak poprawnie czytać tablice ewakuacyjne.

Jak interpretować znaki ewakuacyjne?

Kolorystyka znaków ewakuacyjnych bazuje na bieli i zieleni. Zwykle białe, proste symbole graficzne umieszcza się na zielonym tle. Taka symbolika obowiązuje w całej Polsce, dlatego nie trzeba obawiać się o różnorodność znaków umieszczanych w zależności od miejsca. Znaki ewakuacyjne dostępne są w formie fluorescencyjnych tablic doskonale widocznych w ciemności. Mogą na nich pojawiać się  napisy w języku polskim np. wyjście ewakuacyjne lub angielskim np. exit. Najczęściej najważniejszym elementem znaku ewakuacyjnego jest strzałka, a dokładnie kierunek, jaki wskazuje. Mianowicie to, jak jest skierowana, odnosi się do kierunku trasy ewakuacyjnej, którą należy podążać w momencie zagrożenia zdrowia i życia.

O ile na grafice znajduje się wyłącznie strzałka skierowana w prawo lub lewo, o tyle w większości nikt nie ma problemu z odczytaniem znaczenia. Kłopot może się jednak pojawić w sytuacji, gdy na grafice obok strzałki znajduje się biały prostokąt lub zarys stopni. Warto pamiętać o tym, że biały prostokąt oznacza drzwi. Tym samym jest to jasna sugestia, że trzeba się udać właśnie w tym kierunku. Z kolei zarys stopni oznacza schody. Kierunek ewakuacji obejmuje zatem zgodnie z ułożeniem strzałki w dół – zejście lub w górę – wejście po schodach. Niekiedy na grafikach mogą pojawiać się również zarysy postaci. Postać człowieka na znaku ewakuacyjnym pomaga w odczytaniu znaczenia, iż osoby znajdujące się w danym obiekcie muszą poruszać się zgodnie z kierunkiem wskazanym na tablicach ewakuacyjnych.

Dlaczego znajomość znaków ewakuacyjnych odgrywa istotną rolę?

Umiejętność interpretacji symboliki zamieszczonej na tablicach ewakuacyjnych ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa. Znajomość oznaczeń usprawnia przebieg ewakuacji i umożliwia bezproblemowe wyjście z budynku w przypadku pożaru lub innej sytuacji zagrażającej zdrowiu, lub życiu. W związku z tym z założenia symbolika znaków ewakuacyjnych nie może być skomplikowana, niemniej jednak warto być świadomym tego, że nie da się przewidzieć zachowania w sytuacjach stresowych, a tym bardziej trudno jest zapanować nad grupą osób, która jak szybciej chce wydostać się z budynku, w którym pojawia się zagrożenie. Ponadto znaki ewakuacyjne mają kluczowe znaczenie dla służb, które podczas akcji ratunkowych łatwiej mogą zlokalizować wyjście i dzięki temu znacznie szybciej przeprowadzić interwencję.