Stacja monitoringu +48 61 873 39 38 +48 609 297 899

Zasady projektowania instalacji przeciwpożarowych

Instalacje przeciwpożarowe to systemy, które pozwalają na skuteczną ochronę przed powstaniem pożaru, a w razie, gdyby do niego doszło, pomagają w przeprowadzeniu skutecznej ewakuacji i umożliwiają rozpoczęcie walki z ogniem jeszcze przed przybyciem zastępów straży pożarnej. Żeby instalacje tego rodzaju mogły dobrze spełniać swoją rolę, muszą być ściśle dopasowane do specyfiki obiektu i występujących w nim zagrożeń. Przy projektowaniu instalacji przeciwpożarowej należy więc uwzględnić bardzo różne czynniki od usytuowania poszczególnych pomieszczeń lub przebiegu dróg ewakuacyjnych aż po dobór właściwych parametrów sprzętu sygnalizacyjnego czy gaszącego.

Systemy sygnalizacji pożaru

System sygnalizacji pożaru składa się z kilku elementów. Jego podstawową częścią są czujniki pozwalające na wykrycie dymu lub wysokiej temperatury. Ich zadaniem jest możliwie wczesne wykrycie i zlokalizowanie zagrożenia. Przesyłają one informację o pojawieniu się zagrożenia do jednostki straży pożarnej, a także pozwalają na uruchomienie różnych systemów wspomagających walkę z rozprzestrzenianiem się ognia. Mogą zainicjować działanie systemu oddymiania, uruchomić oświetlenie ewakuacyjne, aktywować systemy gaśnicze, a przede wszystkim włączyć sygnalizatory dźwiękowe i optyczne ostrzegające o pożarze i dające sygnał do rozpoczęcia ewakuacji.

Systemy oddymiające

Dym jest podczas pożaru jednym z głównych zagrożeń. Nie tylko znacznie ogranicza widoczność, utrudniając ewakuację, ale również może prowadzić do zatruć. System oddymiający składa się z urządzeń, które pomagają w usunięciu dymu na zewnątrz budynku. W jego skład wchodzą klapy oddymiające, a także systemy otwierania wybranych okien i drzwi. Stosowane są także specjalne kurtyny dymowe, które odcinają wybrane części budynku, pomagając w kierowaniu dymu na zewnątrz i przeciwdziałając jego rozprzestrzenianiu się. W zależności od potrzeb i specyfiki obiektu system oddymiający może działać na zasadzie grawitacyjnej lub mechanicznej.

Instalacje gaśnicze

Instalacje gaśnicze służą szybkiej walce z pożarem dzięki podawaniu środka gaśniczego bezpośrednio w miejscach, w których pojawił się ogień. W zależności od rodzaju obiektu i zidentyfikowanych w nim zagrożeń instalacja gaśnicza może wykorzystywać wodę, proszek lub gaz. Stosuje się rozwiązania oparte o systemy tryskaczy, które załączają się automatycznie przy wzroście temperatury. Specyfika budynku może też skutkować wyborem systemu mgłowego lub gazowego w zależności od tego, czy w rejonie ich działania mogą przebywać ludzie, lub szczególnie wrażliwe urządzenia albo materiały.