Do czego służą klapy oddymiające w systemie przeciwpożarowym?

Stacja monitoringu +48 61 873 39 38 +48 609 297 899

Rola i znaczenie klap oddymiających

Profesjonalny system oddymiania jest ważnym elementem wyposażenia każdego pomieszczenia, narażonego na pojawienie się w nim pożaru. Klapy oddymiające są niezbędną częścią tego systemu. Jaka dokładnie jest ich rola oraz znaczenie?

Czym są klapy oddymiające?

Są to kluczowe urządzenia systemów oddymiania grawitacyjnego. Klapy oddymiające montowane są na dachu lub w ścianie zewnętrznej budynku. Ich otwarcie w czasie pożaru umożliwia wypływanie dymu pożarowego na zewnątrz budynku, pozwalając na bezpieczną ewakuację osób znajdujących się w zagrożeniu.

 

Rola klap dymowych

Ich najważniejszym zadaniem jest odprowadzanie z budynku dymu oraz innych szkodliwych substancji powstałych podczas pożaru. Klapy oddymiające są odpowiedzialne za skuteczne odprowadzanie dymu w taki sposób, by nie utrzymywał się on na drogach ewakuacyjnych. Ułatwiają one usuwanie go, co pozwala także na uniknięcie ograniczenia widoczności wewnątrz budynku czy zagrożenia zatruciem toksycznymi oparami. Klapy oddymiające mają za zadanie odprowadzić dym w taki sposób, by nie przedostawał się on i rozprzestrzeniał do sąsiednich pomieszczeń.

Klapy dymowe mogą być wykorzystywane na wielopiętrowych klatkach schodowych, gdzie montowane są na ich najwyższej części. Można się z nimi spotkać także w szybach windowych – stosowane są tu, by w razie pożaru windy zabezpieczyć zarówno ją, jak i pozostałą część budynku.

 

Znaczenie klap odprowadzania dymu

Klapy oddymiające są niezbędnym elementem systemów przeciwpożarowych, stosowanych szczególnie w dużych budynkach typu pasaże handlowe, usługowe czy produkcyjne. Dzięki nim istnieje możliwość bezpiecznej ewakuacji osób przebywających w budynku, bez narażania ich na szkodliwe działanie dymu i związane z tym problemy z oddychaniem. Dodatkowo, prawidłowo funkcjonujące klapy oddymiające pozwalają na zmniejszenie strat pożarowych, wywołanych przesiąknięciem dymu różnych elementów czy wnętrz pomieszczeń.

Oprócz odprowadzania dymu, klapy oddymiające pozwalają na zmniejszenie temperatury powstałej w czasie pożaru.  Pomaga to przy przeprowadzaniu sprawnej ewakuacji, bez zagrożenia poparzeniem. Ułatwiają także pracę służbom ratowniczym, pozwalając na sprawniejsze ugaszenie pożaru.