Stacja monitoringu +48 61 873 39 38 +48 609 297 899

Dlaczego ćwiczenia z ewakuacji są tak ważne?

Pożar stanowi ogromne zagrożenie dla wszystkich osób znajdujących się w pomieszczeniach. Dlatego nikogo nie dziwi ilość gaśnic, systemów przeciwpożarowych czy tablic ewakuacyjnych w budynkach. Ich obecność na pewno wspomoże walkę z żywiołem, ale nie zagwarantuje ochrony życia w sytuacjach kryzysowych. Co zrobić, aby pracownicy znajdujący się w budynku, w którym wybuchł pożar, zachowali spokój i opanowanie? Pomocne będą ćwiczenia z ewakuacji.

Bezpieczeństwo dzięki ćwiczeniom ewakuacyjnym

Rozporządzenie z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków jasno określa zasady ewakuacji. Oprócz zapewnienia odpowiednich warunków w postaci liczby wyjść ewakuacyjnych czy systemów oddymiania właściciel obiektów zobowiązany jest do przeprowadzania regularnych ćwiczeń z ewakuacji.

W obiektach, w których przebywa ponad pięćdziesiąt stałych użytkowników, co najmniej raz na 2 lata należy przeprowadzić sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji obiektu. W budynkach, takich jak placówki edukacyjne, gdzie część osób cyklicznie się zmienia, ćwiczenia z ewakuacji należy dokonywać raz na rok. Systematyczne przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych pozwala na:

  • sprawdzenie organizacji i systemów ewakuacyjnych w budynku,
  • ćwiczenie procedur w czasie zagrożenia,
  • kształtowanie odpowiednich nawyków w sytuacji zagrożenia,
  • wykrycie ewentualnych nieprawidłowości.

Po każdych ćwiczeniach z ewakuacji zarządca danego obiektu ma obowiązek sporządzenia protokołu, w którym opisuje ewentualne nieprawidłowości oraz określa czas, jaki był potrzebny na opuszczenie budynku. Protokół ćwiczeń ewakuacyjnych musi być dostępy do wglądu podczas kontroli Państwowej Straży Pożarnej.

Regularne ćwiczenia ewakuacyjne sposobem na panikę

W teorii ewakuacja z budynku zajętego pożarem wydaje się oczywista. Po usłyszeniu alarmu należy niezwłocznie przerwać wykonywane czynności i opuścić pomieszczenie, kierując się do wyjścia wzdłuż znaków ewakuacyjnych. W praktyce często największym zagrożeniem dla życia i zdrowia nie jest sytuacja kryzysowa, ale panika. Jednym z objawów paniki jest gwałtowna ucieczka, która wprowadza ogromny chaos organizacyjny. Sposobem na opanowanie tak silnego strachu i zapewnienie spokojnej ewakuacji w sytuacji zagrożenia życia, są częste ćwiczenia ewakuacyjne. Chcąc kształtować odpowiednie nawyki w sytuacji zagrożenia, należy pamiętać, że istnieje zależność pomiędzy ilością powtórzeń a automatyzacją podejmowanych czynności.