Jakie zabezpieczenia ogniochronne są potrzebne w biurowcach?

Stacja monitoringu +48 61 873 39 38 +48 609 297 899

Zabezpieczenia ogniochronne w obiektach biurowych

Konsekwencje wybuchu pożaru mogą być szczególnie groźne w budynkach, w których przebywa dużo ludzi. Wysoka temperatura i płomienie niosą ze sobą ryzyko poparzeń, a wysokie zadymienie może prowadzić do poważnych zatruć. Ze względu na tego rodzaju zagrożenia wszystkie budynki przeznaczone do użytku publicznego są zaliczone do odpowiedniej klasy odporności ogniowej. Muszą one spełniać określone wymagania związane z konstrukcją samego budynku oraz zamontowanymi w nim systemami przeciwpożarowymi. Takie wymogi dotyczą również zabezpieczeń ogniochronnych obiektów biurowych. Sprawdźmy, w jaki sposób powinny być zabezpieczone przed ogniem biurowce.

 

Odporność ogniowa budynku

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku zaliczonego do jednej z pięciu klas odporności ogniowej muszą charakteryzować się odpowiednimi parametrami nośności, szczelności oraz izolacyjności ogniowej. Chodzi tu o to, jak długo określony element będzie pełnił swoje funkcje w razie wystąpienia pożaru. Nośność ogniowa dotyczy całej struktury budynku, stropów i dachu. Izolacyjność i szczelność jest podawana dla stropu, oraz ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Zachowanie stabilności budynku jest niezmiernie ważne podczas ewakuacji oraz akcji gaśniczej. Poza odpornością konstrukcji budynku biurowego na działanie ognia, zabezpieczenia przeciwpożarowe obejmują również elementy innego rodzaju. Ważnym elementem zabezpieczeń przeciw ryzyku pożaru są systemy pasywnej i aktywnej ochrony przeciwpożarowej.

 

Systemy ochrony pasywnej

Systemy pasywnej ochrony obejmują wszystkie przegrody, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się płomieni, dymu oraz podwyższonej temperatury. Należą do nich np. systemy drzwi przeciwpożarowych, specjalne przepusty między przegrodami budowlanymi dla wszystkich instalacji ułożonych w obiekcie, a także specjalne grodzie w przewodach wentylacyjnych lub kanałach klimatyzacji.

 

Systemu ochrony aktywnej

Systemy ochrony aktywnej pozwalają na wykrycie i samoczynne rozpoczęcie gaszenia pożaru. W ich skład wchodzą np. systemy sygnalizujące pojawienie się ognia lub zadymienia. Ich rolą jest reakcja na pojawienie się zagrożenia w postaci uruchomienia wszystkich systemów przeciwpożarowych. Kolejnymi elementami są choćby instalacje tryskaczowe, które podają wodę w miejscach objętych przez pożar. Oprócz nich stosuje się również systemy oddymiające. Pozwalają one na ograniczenie bardzo groźnego zadymienia, dzięki systemowi specjalnych klap. Elementem ochrony aktywnej są także systemy oświetlenia awaryjnego ułatwiające ewakuację i gaszenie pożaru.