Kiedy musi być wykonany obowiązek legalizacji gaśnicy?

Stacja monitoringu +48 61 873 39 38 +48 609 297 899

Legalizacja gaśnicy. Jak często należy ją wykonywać?

Gaśnice są podstawowym i najszerzej wykorzystywanym środkiem przeciwpożarowym. W zależności od swej budowy i zastosowanego środka gaśniczego nadają się do gaszenia pożarów różnych typów – od płonących ciał stałych po palący się tłuszcz kuchenny. Jednak podobnie jak każdy inny rodzaj sprzętu, muszą być odpowiednio konserwowane. Przepisy nakładają również obowiązek przeprowadzania okresowej legalizacji gaśnicy. Wymóg ten jest podyktowany troską o to, by w sytuacji zagrożenia gaśnica zadziałała prawidłowo. Sprawdźmy, jak często trzeba wykonywać legalizację i z czym się ona wiąże.

 

Przegląd gaśnicy

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami przegląd gaśnicy powinien być wykonywany zgodnie z zaleceniami jej producenta. Nie może on być jednak robiony rzadziej niż raz do roku. W praktyce zdecydowana większość gaśnic jest więc poddawana badaniu co 12 miesięcy. Fakt wykonania badania jest potwierdzony specjalną kontrolką, która określa również termin kolejnego przeglądu.

 

W ramach czynności związanych z legalizacją serwis sprawdza działanie wszystkich podzespołów urządzenia, a także kontroluje stan środka gaśniczego. W razie stwierdzenia nieprawidłowości zepsuty element jest wymieniany. Dotyczy to również środka używanego do walki z ogniem oraz gazu, który służy do jego rozprowadzania. W gaśnicach stosuje się zwykle gaz w postaci naboju, który jest przedziurawiany w razie potrzeby albo rozwiązanie polegające na wymieszaniu gazu ze środkiem gaśniczym. Są to tzw. gaśnice ze stałym ciśnieniem. W zależności od tego, do jakiego typu należy legalizowana gaśnica, w grę może więc wchodzić ponowne napełnienie gazem lub wymiana naboju.

Podczas przeglądu sprawdzana jest także szczelność zbiornika gaśnicy oraz działanie zaworu i stan samego zbiornika pod kątem uszkodzeń lub pojawiającej się korozji.

 

Dozór UDT

Niektóre gaśnice podlegają także dozorowi ze strony UDT. Chodzi tu o stan ich zbiorników, który musi być okresowo sprawdzany. Wymóg ten dotyczy jednak gaśnic o zawartości powyżej 6 litrów środka gaśniczego. Gaśnice pianowe lub napełnione czynnikiem na bazie wody bez zabezpieczeń antykorozyjnych muszą być sprawdzane co 3 lata, a gdy takie zabezpieczenie posiadają, co 5 lat. Termin 5-letni dotyczy też gaśnic halonowych i proszkowych. Zbiorniki gaśnic śniegowych są badane co 10 lat, zaś gaśnic przewoźnych wodno-pianowych powyżej 20 kg są poddawane rewizji zewnętrznej co 2 lata, rewizji wewnętrznej co 3 lata oraz próbie ciśnieniowej co 3 lata. Dla zbiorników agregatów gaśniczych ze środkami innego rodzaju okresy te wynoszą odpowiednio 2, 5 i 10 lat.